Het traject

Gezamenlijke zelfreflectie

  • kenmerken van een kwalitatief fietsbeleid
  • zelfanalyse van je fietsbeleid

Coaching op locatie

  • terreinbezoek in je gemeente door een studiebureau en collega-gemeenten
  • coachingsmoment met advies en actieplan op maat
  • inspiratie opdoen bij collega-gemeenten

Terugkoppeling

  • analyse en actieplannen uitwisselen met gelijkaardige gemeenten
  • gedeelde uitdagingen aanpakken

Voor wie?

Vertegenwoordigers van de lokale overheid die betrokken zijn bij mobiliteit en fiets: mobiliteitsambtenaar, schepen, verkeersdienst politie… Op vraag van de gemeente kunnen we ook andere partners betrekken, zoals scholen en verenigingen.

Timing

  • Startmoment: september - oktober 2021
  • Coaching op locatie: oktober - december 2021
  • Feedback en uitwisseling: januari - februari 2022

Prijs

950 euro (incl. btw)

Partners

VSV en Fietsberaad Vlaanderen

Interesse?

Je kan je gemeente inschrijven door een mail te sturen naar gert.venken@vsv.be. De inschrijvingen zijn beperkt tot 10 gemeenten per editie.

Meer info?

Gert Venken
015 64 10 89
gert.venken@vsv.be